Колажи

материали: стари списания, ножица, лепило

1. Изрежи различни картинки от стари списания,
можеш да използваш една по-голяма картинка за фон;

2. Залепи ги така, че да се получи смешна картина.