Корона с цветя

Последователно по картинките направи корона с цветя.

материали: картон, цветни листчета, ножица и лепило

Вътрешния кръг на първата картинка трябва
да е голям колкото обиколката на главата ти.