Картичка с цветя

Последователно по картинките направи релефна картичка с цветя.

материали: цветни листчета, ножица и лепило