Лалета

Великден

 
 

Избери здрави половинки от черупки от великденски яйца (като на картинката вляво).

Завий единия край на зелена сламка на спирала.

Залепи спираловидния край на сламката към черупката.